AKTUÁLNÍ SITUACE PŘI PRODEJI FIRMY

– řídí se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb v aktuálním znění
– nejde v ní zdaleka pouze o převod obchodního podílu ve firmy a tím o změnu majitele a jednatele (dnes je to již do jisté míry formální záležitost)
– mnohem podstatnější je, jak je zhojeno období odvolaného jednatele a tedy jaký stav, je předáván novému jednateli (tato skutečnost a způsob provedení jsou nejdůležitější částí při převodu zadlužené firmy)

 

NAŠE ŘEŠENÍ ELIMINUJE NEBO ZMÍRNÍ VEŠKERÁ RIZIKA U ZADLUŽENÉ FIRMY

– na všechny předchozí rizika máme vhodné řešení, které ochrání Vaše zájmy a splní účel, proč tuto transakci uskutečnit
– k vaší situaci přistupujeme systematicky a do nejmenších detailů, abychom znali veškeré okolnosti
– vybaví vás všemi potřebnými listinami osvědčujícími, že jste uskutečnili převod firmy legitimním způsobem
– vysvětlíme vám správný způsob jak ochránit vaše zájmy a vyhnout se následkům, kdy jste něco opomněli, neuskutečnili či zapomněli
– všech výše uvedených rizik vás zbavíme nebo je výrazně omezíme k vaší spokojenosti a bezpečnosti

 

NAŠE VÝHODY A ZNALOSTI

– máme zkušenosti se všemi možnými případy, jelikož se zabýváme převody firem a krizovým poradenstvím již téměř 20 let
– disponujeme znalosti jak z oblasti práva, tak ekonomiky a dokážeme je účelně propojit
– naše řešení jsou prozíravá, zvláště v souvislosti s událostmi, které mohou nastat na straně věřitelů, jakmile zjistí, že byly v obchodní firmě uskutečněny změny
– využíváme informací z jednotlivých institucí o přístupu k vymáhání jejich pohledávek a možnostech, jak se tomu vyhnout nebo významně ušetřit
– zajišťuje Vám kompletní servis jak v části převodu samotného, tak zvláště v poradenství v momentě, kdy potřebujete radu co udělat nebo naopak zásadně nedělat

 

DOSTÁVÁTE OPTIMÁLNÍ CENU ZA ODKUP ZADLUŽENÉ FIRMY

– základní cena při změně jednatele a společníka v s.r.o. a následném zápis do obchodního rejstříku je 25.000,- Kč (souhrnná částka za všechny úkony spojené se zápisem změn v obchodním rejstříku)
– individuální částka, která odráží řešení aktuálního stavu zadluženosti vaší obchodní firmy, úkony nutné k narovnání chyb, nedostatků a nesplněných povinnosti, eliminaci nebo zmírnění rizik z této situace vyplývajících (nastavení optimálního stavu k předání ve Vaší firmě, aby bylo reflektováno na podmínky zákona a z Vaší strany neopomenuta žádná podstatná skutečnost)
– v této ceně je také obsaženo krizové poradenství pro řešení nepředvídaných situace s věřiteli apod., resp. jak se přistoupit k závazkům státních institucí a dalších věřitelů (ušetříte za náklady na právníky, účetní a další odborníky, které byste museli individuálně platit), ušetříte rovněž spoustu času a stresu

 

V ČEM JSME NEJLEPŠÍ PŘI ODKUPU ZADLUŽENÉ FIRMY

– řešíme záležitost s ohledem na všechny možnosti, které mohou nastat, a známe je z jiných případů
– máme rutinní postup, který zkoumá všechny okolnosti a dává řešení a odpovědi na otázky, které vás napadají nebo budete muset v budoucnu zodpovědět orgánům (v případě, že neznáte správný postup, velmi snadno se dostanete do nesnází, ze kterých už mnohdy cestu zpět nenajdete)
– postupuje rychle a efektivně na každou překážku známe způsob řešení, dokážeme vám připravit optimální variantu převodu zadlužené firmy

 

CO POTŘEBUJETE PŘI PRODEJI FIRMY

– potřebujete mít ihned u sebe k dispozici všechny dokumenty, které osvědčují, že nejste již jednatelem
– listiny dosvědčující, že jste neporušila žádnou ze zásadních povinností statutárního orgánu
– provést zápis změn v položce společník a jednatel, aby se věřitelé obraceli na nového statutárního zástupce
– vědět jakým nejvhodnějším způsobem jednat s věřiteli např. ještě před převodem a zvláště po něm (u nás obdržíte manuál a budeme vám k dispozici na tel. pro konzultování)
– informace jak řešit nepředvídané situace, na co přistoupit a na co rozhodně nepřistupovat (standardem jsou různé způsoby vyhrožování a strašení, které není opodstatněné), známe používané finty

 

POSKYTNEME ŘEŠENÍ K VAŠÍ BEZPEČNOSTI

– při řešení vašeho případu ihned eliminujeme zásadní rizika spojená se závazky zadlužené firmy u státních institucí (finanční úřad, OSSZ, zdravotní pojišťovny, celní úřad)
– připravíme Vám dokumenty, které Vás ochrání pro případná budoucí nebezpečí, ať už s případným usnesením soudu o vyhlášení likvidace, insolvence nebo konkurzu
– jsme schopni směřovat obchodní firmu velmi rychle k výmazu z obchodního rejstříku, což zásadně omezí možnosti věřitelů a případné další komplikace

 

REFERENCE V ODKUPU FIREM

Referencí máme za dobu našeho fungování velké množství. Pomohli jsme množství podnikatelů, kteří se na nás obrátili již v poslední chvíli svého podnikání, kdy si poprvé za svoje fungování nevěděli rady. Krizové poradenství je specifickým druhem řešení, pro firmy které se nacházejí nebo spějí k úpadku. Jsou situace, kde se dá a má smysl obchodní firmu zachraňovat, ale to bývá jen ojedinělá situace. Mnohem častější je stav, kdy se podnikatel, manažer, statutární zástupce snaží zachránit firmu, která jednoznačně zkrachuje. Nepřipouští si však tuto skutečnost, dává do firmy další a další vlastní prostředky, které se mu nikdy nevrátí. S naší pomocí, úspěšně ustojíte jak trestní oznámení, tak žaloby (byť to bylo zdlouhavé). Vše díky našim znalostem a kontaktům, kdy známe vnitřní postupy, metodiku a způsoby příslušných orgánů a věřitelů. Tím pádem, je nám znám i nejvhodnější postup, jak reagovat a řešit v předstihu problémy, které by mohly nastat.

 

POSTUP ŘEŠENÍ PŘI PŘEVODU ZADLUŽENÝCH FIREM

V případě, že se dostanete v podnikání do problémů, jsou to obvykle zvláště finanční potíže. Tím se dostáváte do spirály, které výrazně omezuje vaše možnosti se plně věnovat své manažerské činnosti, v oblasti rozvoje, zdokonalení postupů a dohledu nad fungováním firmy. Dluhy a jejich řešení, vás zaměstnávají tak stále více. V tento moment je důležité provést ekonomickou analýzu a zjistit, co je a co není reálné. Zázraky se v dnešní době prostě nedějí. K analýze je tedy třeba přistoupit zcela pragmaticky a vložit historická a aktuální data a zjistit reálné možnosti, zda pokračovat nebo raději podnikání ukončit. V tomto ohledu vám budeme velice prospěšní. Jelikož vám pomůžeme se zjištěním skutečného u zadlužené firmy a zároveň, provedeme veškeré úkony, jež je třeba provést k úspěšnému převodu zadlužené firmy. Všechny potřebné kroky uskutečníme za vás, pouze na základě plné moci. Tím vás dostanete do klidu, vy si odpočinete, zregenerujete, načerpáte síly a můžete se pustit na nového podnikání. K jakékoliv podnikatelské činnosti vám zajistíme obchodní firmu, či jiný právní subjekt a vy se pustíte ihned plnohodnotně do nové a prosperující činnosti.