1. Je dnes nebezpečné být Statutárním orgánem?

 

Co vlastně znamená funkce statutárního orgánu ve společnosti

V dnešní době se lidé moc rádi vytahují se svými funkcemi – jednatel, společník, manažer. Ale uvědomují si vůbec co ty funkce s sebou přinášení? Dochází jim, že mimo určitých privilegií mají i dlouhou řadu povinností? Asi ne, protože, kdyby jim to doopravdy docházelo, už dávno by se nestávalo, že by společnost zkrachovala jen proto, že její jednatel či předseda představenstva podcenil podnikatelská rizika či nebezpečí trhu, kde bez trvalého sledování trendů nelze obstát.

 

Péče řádného hospodáře je určena zákonem

Zákon o obchodních korporacích, který je letošní novinkou, a ne pro každého čitelnou, jasně stanovuje, že statutární orgán společnosti má povinnost starat se o danou firmu s náležitou péčí a „láskou” jako kdyby byla jeho vlastní. Zní Vám to absurdně? Ale je to svatá pravda. Od čeho jiného by tam jednatel byl? On přeci není jen nějakou loutkou. To byl asi úmysl schvalovatelů. Právě on je tím, kdo o všem rozhoduje. On má to hlavní slovo. A podle toho se také musí náležitě chovat. Musí plnit určitá kritéria (aby se jím mohl stát) a dělat vše, aby se firma co nejdéle držela na ekonomickém výsluní a vytvářela zisky, pro potěšení vlastníků nebo akcionářů. Nejedná se o jednoduchou práci. Jednatel musí dohlížet na veškerý chod firmy a vést účetnictví. Neznamená to, že by je musel zpracovávat sám, ale musí bezpodmínečně mít spolehlivého člověka, který je bude vést kvalitně a v souladu se zákonem.

           

Všechny povinnosti jednatele ve společnosti s.r.o.

Povinností jednatele je více než by dokázal jeden člověk sám zvládnout a proto se do větších společností (koncernů) dosazuje více než jeden jednatel a ti pak tvoří společný orgán, který rozhoduje společně a nerozdílně, ale to neznamená, že jeden může převést některou z povinností na druhého a tím se vyhnout zákonnému plnění. Ba právě naopak. Za vše odpovídají jednatelé společně a nerozdílně.

 

Statutární orgány musí plnit zejména následující činnosti:

 • vést účetnictví
 • vést seznam společníků, akcionářů či majitelů
 • oznamovat všechny změny zakladatelských či společenských listin
 • svolávat valnou hromadu
 • starat se o řádné rozdělení zisku
 • podat insolvenční návrh okamžitě po zjištění úpadku společnosti 

  Každá společnost s.r.o. i a.s. potřebuje šéfa

  Být jednatelem je sice privilegiem, ale není to tak jednoduché, jak byste si mohli zpočátku myslet. Každé místo na výsluní s sebou přináší i spoustu starostí. Raději si to předem řádně rozmyslete, než si začnete hrát s ohněm. Jednou už by nemuselo být cesty zpět a vy byste se mohli ocitnout i na druhé straně zákona. Znalosti a manažerské dovednosti jsou nedílnou součástí každého schopného šéfa.

 

 1. Registrace k DPH dnes není snadná 

  DPH je nutnou součástí podnikání

            Registraci k DPH potřebuje každý podnikatelský subjekt, který se pouští do obchodování s ostatními společnostmi. A to bez debat. Obchodovat s někým, kdo nemá registrovaný účet u finančního úřadu je celkem o kejhák. Nejde jen o to, že je nespolehlivý, to by se ještě určitým způsobem dalo tolerovat, ale jde o skutečnost, že díky postavení firmy, která není registrována, se do nesnází můžete, dostat i vy. A to rychleji a hlouběji než byste se mohli domnívat, přestože si plníte své obvyklé povinnosti, ručíte za zaplacené DPH u takového subjektu. Registrace k DPH se samozřejmě řídí zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon číslo 253/2004) a nabízí více možností jak registrací proplout.

 

Můžete se dle svého uvážení registrovat jako:

 • plátce DPH
 • skupina plátců DPH
 • identifikovaná osoba

            Máte sice na výběr, ale musíte si zároveň uvědomit, že zákon je vždy nadřazen a tak je správné se v prvé řadě řídit tím, co říká naše legislativa. Ať už je sebenepřehlednější. Mimo jiné, zákon stanovuje, ve kterých situacích je registrace povinná a kdy se můžete registrovat dobrovolně.

 

Co mi registrace DPH přinese?

Chcete si založit společnost, ale nejste si jisti, zda si máte udělat registraci nebo ne? Vhodné je oslovit poradce, který se vyzná (poradíme Vám, dle Vašeho podnikatelského záměru). Každý váš partner, dodavatel či klient se na Vás bude dívat mnohem příjemněji, když bude od státní instituce (či z jiného registru) vědět, že jste solidní, bonitní a máte bankovní účet, který si kdykoliv může zkontrolovat. Je to ochrana nejen pro vaše podnikatelské okolí, ale především pro vás.

 

Proč je dobré si partnera prověřit?

Ta odpověď je jednoduchá. Kdykoliv, díky pár kliknutím si na internetovém portálu http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2, kde si jednoduše zadáte IČO (identifikační číslo) společnosti a během několika málo sekund okamžitě víte jak na tom je váš obchodní partner. Nesmíme pomíjet ani možnost, že se na portálu finanční správy dozvíte i to, že váš partner je/není spolehlivým plátcem a bylo by tudíž lepší dát od něho ruce pryč.

 

Jak se stanu plátcem DPH?

Registrace k DPH se provádí přes místně příslušný finanční úřad, tedy úřad, pod který spadáte dle sídla firmy. Stačí vyplnit daný formulář a doložit k němu „kupu” dokladů, které finanční úřad požaduje a to zvláště:

 • vyplnit formulář – Registrace k DPH
 • daňové přiznání za předešlé daňové období (rok)
 • podnikatelský záměr
 • souhlas s umístěním sídla
 • výpis z obchodního rejstříku

 

Registrace k DPH je sice zdlouhavá a bohužel vždy čekáte, až se úřad rozmyslí, ale v naší legislativě existují i mnohem horší zvěrstva. Počítejte s tím, že registrace k DPH, je tou složitější a nejistou cestou k podnikatelskému výslunní.

 

 1. Co vám hrozí, když neplatíte za faktury

 

Vám neplatí, vy ale za své dluhy odpovídáte

Ano. Budeme se bavit o odpovědnosti jednateli (statutárním orgánu) ve společnosti s.r.o.. Jeho práce je nejen velmi namáhavá na myšlení, přemýšlení a vymýšlení nových a nových strategií. Jeho práce je též i velmi zrádná. Dostane-li se společnost do platební neschopnosti, klepou-li jí na dveře exekutoři, vymahači či jen věřitelé, může se to vše svést na jednatele. Proč? Protože on ze svého postu za vše zodpovídá a vše má pod palcem. Stačí mu jediný chybný krok a může za něj platit po celý zbytek života.

 

Důkazní břemeno je na jednateli

Zákon o obchodních korporacích jasně stanovuje, že jednatel je povinen jednat jménem společnosti  jako řádný hospodář. V praxi to znamená, že své jednání musí umět opodstatnit, vysvětlit a hlavně prokázat. Chyby děláme my všichni. Co si budeme povídat. Zde jde ale o to, že je potřeba aby jednatel činil kroky, které povedou společnost stále vpřed k ziskům. Nesmí dělat unáhlená rozhodnutí, která by společnost a posléze i jednatele mohli stát krk.

 

Podle zákona má rozhodnout soud

Dojde-li k situaci, kdy je sporné, zda jednatel jednal v nejlepším zájmu společnosti a zda jeho kroky byli mířené k jejímu prospěchu, přichází na řadu soud. Jediná instance, která je oprávněná a schopná nestraně rozhodnout kde se stala chyba. Jednatel před „soudním tribunálem” musí dokázat obhájit všechny své kroky. Pokud tomu tak nebude, potom bude vina na jeho straně a bude muset za své omyly a chování platit. A to opravdu velkou měrou. Může být totiž rozhodnuto, že situace je jen a pouze jeho chybou a potom již nemá šanci, se z toho jakýmkoliv způsobem vyvléknout. To prostě vyplývá ze zákona, jehož výklad, může být v praxi různý.

 

Jak může být jednatel ohrožen?

V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že jednatel není jen obyčejným zaměstnancem, který by ručil za své chyby jen do 4,5 násobku svého průměrného platu. U jednatele je to odstupňované. Za ty nižší provinění mu hrozí jen pokuta, kterou bude několik let majitelům společnosti nebo věřitelům splácet. V dalším případě může hrozit, že mu bude zabaven i osobní majetek, tak aby mohli být všechny splatné „dluhy” umořeny co nejrychleji. Třetí a nejhorší z těchto případů je již klasifikovaný jako trestní činnost a hrozí tresty odnětí svobody od 3 do 10 let, dle trestního zákona a dále též i doživotní zákaz výkonu funkce jednatele. Bude-li někdo natolik drzý a dovolí si vykonávat funkci jednatele i přes oficiální zákaz soudu, může počítat s tím, že si půjde na pár let sednout do chládku. Není radno si s těmito věcmi příliš zahrávat. Jak sami vidíte, následky mohou být katastrofické.

 

Rada pro vás při prodeji firmy

Fakticky, je vždy důkazní břemeno na vás a nedá se prokázat jen tak z vody. Proto je nejlepší způsob, ukládání si veškerých rozhodnutí a dokumentů v elektronické podobě a to jak písemností, tak mailové komunikace, se všemi obchodními partnery či poznámek, které si k jednotlivým transakcím děláte. Je to sice nepříjemná a zdlouhavá administrativa, ale jednoho krásného dne vám to může zachránit kůži. A za to, už to stojí. Nemyslíte? Chraňte se a předcházejte nebezpečí.