Insolvence a konkurz bez vaší účasti

Pokud se nacházíte v úpadku, jste jen krůček k insolvenci nebo konkurzu. Jako statutární orgán, máte množství povinností a mezi zásadní patří opatření, jež je třeba uskutečnit v případě úpadku. Tím je podat návrh na insolvenci, v situaci, kdy je obchodní firma po dobu delší než 3 měsíce v prodlení s placením svých závazků a má více než dva věřitele po splatnosti. Obdobná situace se týká podání návrhu na konkurz, když je zjištěno, že firma je předlužená, tzn. že existuje v obchodní firmě více pasiv než aktiv. V případě, že jste statutárním orgánem v takové společnosti, připraví vám insolvence či konkurz množství dalších povinností, které budete muset dlouhodobě plnit. Pravděpodobně je budete muset dělat zdarma a navíc na vlastní náklady a bude vám to zabírat množství času. Převod zadlužené firmy a výměna statutárního orgánu, vás všech těchto činností a nákladů ušetří. Navíc budete moci i nadále podnikat, což s cejchem insolvence nebo konkurzu nelze.