Likvidace obchodní firmy je nepraktické řešení

Ukončit podnikání formou likvidace společnosti, je právně možné, ale fakticky ho nedoporučujeme. V praxi totiž zjistíte, že tento model je značně nereálný. Stačí, když se podíváte na firmy, které se v likvidaci nacházejí již několik let, přestože neměli v podstatě žádnou likvidační podstatu. K ukončení likvidace je třeba jak vypořádat veškerou likvidační podstatu, pokud nějaká existuje. Z ní pak následně uspokojit věřitele. Na závěr ještě potřebujete souhlas příslušných úřadů s výmazem obchodní firmy z obchodního rejstříku a to běh na dlouhé tratě. Takže ve výsledku, vás to stojí mnoho času, peněz a výsledek nikde. Za této situace pak stejně mnoho podnikatelů přistoupí k prodeji firmy, aby už měli pokoj a jejich jméno nebylo spojováno s firmou v likvidaci. Často se tak stane rovněž v době, kdy likvidátor zjistí, že likvidační podstata nestačí k uspokojení věřitelů a firma se tak řítí do insolvence nebo konkurzu. Ukončit v této situaci svou majetkovou účast na obchodní firmě v úpadku, je jediným rozumným řešením, jak nebýt spojován s insolvencí nebo konkurzem a jeho dopady na statutární orgány.