Do dluhů se může dostat i prosperující firma

Tržní ekonomika v naší zemi funguje již více než dvacet pět let. Za tu dobu vzniklo velké množství obchodních firem, ale rovněž mnoho firem zkrachovalo. Je běžné, že v souvislosti s trhem a poptávkou, dosáhne firma svého horizontu a se změnou poptávky, ztratí své postavení na trhu. Pokud se adekvátně situaci nepřizpůsobí, přichází o zákazníky a tím i obrat z prodeje výrobků či služeb. Provozní náklady však zůstávají a tím postupně vzniká neodvratně zadlužení. Protože je to často pomalý proces, management ho hned nezachytí a žije tak v iluzi. Lehce se tak stane, že ze zadlužené firmy je najednou předlužená firma v úpadku. Buďte pozorní k účetním výkazům a v případě potřeby využijte krizový management.

 

Řešením je prodej zadlužené firmy

Pokud si už nevíte rady, příjmy nepokrývají náklady a zadlužení neustále roste, je chybou pokračovat v takovém podnikání i nadále. Tato situace vám již nic nepřináší, ale naopak to odnese vaše zdraví, rodina a mnohdy i finanční úspory či majetek, který jste za podnikání nastřádali. Vyvarujte se oddalování řešení, s naivním přístupem, že takovou situaci sami zvládnete. Potřebujete někoho nezávislého, který se pragmaticky podívá na aktuální stav obchodní firmy a její vyhlídky do budoucna. Firma je jako vaše dítě a díváte se na ni růžovými brýlemi, kdy zlehčujete červená čísla a věříte v zázraky, protože si myslíte, že úsilím jde všechno zvrátit. Až časem přijdete do bodu, kdy zjistíte, že rychlý prodej zadlužené firmy byl nejlepším řešením, kdy jste si mohli ušetřit množství nervů i finančních prostředků.

 

Odkup zadlužených firem je zákonný proces

Podle aktuálního českého práva, můžete podíl v obchodní firmě s.r.o. nebo akcie v akciové společnosti prodat kdykoliv. Jedná se o majetkovou účast na obchodní firmě, kde je na vašem svobodném rozhodnutí, komu a kdy tuto účast na obchodní firmě převedete, ať se firma nachází v jakékoliv finanční situaci. Z toho plyne, že i převod zadlužené firmy je zcela legální záležitostí. I nabyvatel podílu či akcií v obchodní firmě se svobodně rozhoduje, kdy a jaký podíl či akcie odkoupí. V této rovině je tedy možné nabídnout převod své účasti na obchodní firmě v podstatě kdykoliv. Proto i odkup zadlužených firem je zcela přirozeným procesem, který umožňuje ukončit vaši účast v obchodní firmě a výmazem v obchodním rejstříku tuto skutečnost potvrdit.

 

Prodej zadlužené firmy vám usnadníme

Pokud máte v obchodní firmě nesplatitelné závazky a nedaří se vám tvořit potřebné zisky, jste na cestě k úpadku. Toto období je charakteristické tím, že pracujete sice mnohdy více než kdy dříve, ale nedostavuje se kýžený efekt. Nejvíce času vám zabere vyjednávání s dlužníky alespoň o částečných úhradách, přesvědčování dodavatelů aby poskytli další zboží a materiál či služby, komunikace se zaměstnanci, kteří nemají motivaci. Výsledky úsilí nejsou však vidět a tržby obvykle stále klesají. Máte v podstatě dvě možnosti. Zahájit krizové řízení a soustředit se na chyby, které nastaly a pod vedením odborníků situaci zvrátit. Tato varianta je nejperspektivnější v počátku vzniku zadlužené firmy, je obvykle nereálná v době už samotného krachu, resp. úpadku. Konečným a jediným vhodným řešením je využít odkupu zadlužených firem a bavit se všech komplikací, které jsou s podnikáním zadlužené firmy spojeny.

 

Odkup zadlužené firmy je potřeba uskutečnit odborně

Je naivní si myslet, že vám pomůže jen papírový odkup zadlužené firmy. Dnes často nabízený za velmi nízkých finančních podmínek a to dodáním jména, které se zapíše na obchodním rejstříku. Tento postup svádí svým jednoduchým a levným řešením, ale je to pouze velmi malá část úspěchu. Formální změna naoko sice zapůsobí, ale ve složitém právním systému vám nezajistí klid a bezpečí v budoucnu. Podstata odkupu zadlužené firmy je postavená a vyřešení mnoha okolností, které vznikly za období, kdy jste byli statutárním orgánem. V této souvislosti je potřeba se obeznámit s aktuálním ekonomickým stavem a podstatnými kroky, které vznikly v minulosti a nejsou zcela v souladu s platnými zákony. Důkladný rozbor, a příslušná opatření, umožní eliminovat případné důsledky z těchto přešlapů. K tomu je třeba, vyhotovit množství listin a provést mnoho úkonů, spojených s vaším bezpečným odchodem ze zadlužené firmy.

 

Rychle odkoupíme vaše zadlužené firmy

Odkup zadlužených firem je běžným právním procesem. Převodem vaší majetkové účasti v obchodní firmě, prodáte svůj podíl či akcie, třetí osobě, která se stane 100 % majitelem. Nový majitel si dosadí vlastní management, tj. nového statutárního zástupce (jednatele, představenstvo) a provede zápis těchto změn v obchodním rejstříku. Následně může provést likvidaci, navrhnout insolvenci nebo konkurz a tento proces uskutečnit už bez vás a svým jménem. To vás ochrání před omezeními, které by nastaly u vaší osoby, v případě, že byste v zadlužené firmě, která se dostane do úpadku, setrvali. Všechny úkony, počínaje odkupem zadlužené firmy i samotný zápis v obchodním rejstříku, dokážeme zrealizovat v podstatě obratem.

 

Cena odpovídá kvalitě při odkupu firmy

– základní cena za změny jednatele a společníka v s.r.o. a jejich následném zápisu do obchodního rejstříku je 25.000,- Kč (za komplet, bez dalších výdajů)
– další částka, která se sjednává individuálně, je za vyřešení optimálního stavu k předání ve Vaší firmě, aby bylo reflektováno na podmínky zákona a z Vaší strany neopomenuta žádná podstatná skutečnost
– rovněž je v ceně již obsaženo krizové poradenství pro řešení situace s věřiteli, resp. jak se postavit k závazkům státních institucí a dalších věřitelů (nebudete se muset individuálně obracet na právníka, účetního a další odborníky a samostatně za jejich rady platit), ušetříte rovněž spoustu času a stresu

 

Zásadní výhody při převodu zadlužené firmy

Mezi zásadní výhody po odkupu zadlužené firmy patří zvláště rychlé končení vašich problémů a spojitosti s vaší osobou. Omezíte tak rovněž rizika plynoucí z odpovědnosti statutárního zástupce, která se mohou projevit až v budoucnu, z titulu odpovědnosti. Všechny povinnosti vyplývající z funkce statutárního zástupce, okamžikem jmenování přecházejí na nového jednatele či představenstvo. Vy se už nemusíte o nic starat. Jako specialisté na odkup zadlužených firem, se postaráme o všechny úkony, které je potřeba uskutečnit na obchodním rejstříku k provedení zápisu příslušných změn. Uskutečníme kroky, které povedou případně k likvidaci firmy, vyhlášení insolvence či konkurzu. To zásadně omezí všechny nevypočitatelné kroky věřitelů, jelikož jediným oprávněným zástupcem firmy se stane likvidátor, insolvenční nebo konkurzní správce a ten není žádnému vyjednávání nakloněn. Výrazně jsou tak omezeny rizika spojená i s přímým vymáháním po vaší osobě, běžná pokud se firma tváří, že ještě funguje a vy jste její statutární zástupce.