Pokud potřebujete převést společnost s.r.o., a.s., která je pro vás už nepotřebná, převezmeme ji od vás také. V případě, že je firma „čistá“, tedy bez závazků, převezme ji a vyřídíme veškeré záležitosti spojené s převodem, tak aby obchodní rejstřík změny obratem zapsal. Tak se zbavíte všech povinností a odpovědnosti plynoucí, z funkce statutárního orgánu v takové firmě. POZOR! Od 1.7.2014 je už obvykle i za takový převod společnosti účtován poplatek, dle náročnosti a nákladů spojených se zápisem (cena notářského zápisu, poplatek za sídlo apod.) a to vzhledem k povinnostem, které vznikají obchodním firmám od 1.7.2014. U nás máte příležitost ještě stále prodat firmu bez poplatků nebo pouze za vyúčtování skutečně vynaložených nákladů, spojených s převodem (zvláště za služby notáře a náklady spojené s poplatky za zápis změn v obchodní rejstříku).