– uskutečníte pouze optický převod s důrazem na změnu zápisu v obchodním rejstříku (tj. soustředíte se na výmaz své osoby z funkce statutárního orgánu a vlastníka obchodního podílu apod.)
– předání aktiv a pasiv firmy, řešíte jen formálním předávacím protokolem, který vás usvědčí z převodu obchodní firmy, která byla zcela jasně v úpadku (jednoznačný důkaz o stavu úpadku vaší obchodní firmy)
– neplníte si povinností statutárního orgánu v souvislosti zvláště s podáním návrhu na insolvenci, popř. konkurz (i když se ve firmě již více než rok nic neděje, tato povinnost je platná od okamžiku, kdy jste se o ní dozvěděli nebo dozvědět mohli a může se proti vám obrátit kdykoliv v budoucnu)
– neřešíte přebírání pošty a nereagujete na přípisy v datové schránce obchodní firmy (což je zásadní povinnost statutárního orgánu) a tím nereagujete na výzvy příslušných úřadů a mohou vás tedy nechat předvést policií k součinnosti
– ztrácíte přehled co se děje v souvislosti s vaší obchodní firmou, v jakém stavu jsou závazky, penále, soudní spory, exekuce a lehce mohou vzniknout trestní oznámení
– všechny tyto opomenuté skutečnosti a nesplněné povinnosti se mohou v budoucnu na vás negativně odrazit
– neplněním povinností jako statutární orgán vůči úřadům, se vystavujete riziku udělení pokuty obchodní firmě, která může být následně vymáhána i přímo po vaší osobě, jelikož jste v té době neplnili povinnosti stanovené statutárnímu orgánu obchodní firmy