Zadlužení firmy s.r.o., a.s. je řešitelné

V případě, že vaše firemní cash-flow nestačí na pokrytí nákladů spojených s vaším podnikáním, je třeba zbystřit a zvážit, jaké přijmout opatření k řešení. Jednoduše řešeno, když má firma více provozních nákladů než příjmů a navíc pohledávky po splatnosti (je pravděpodobné, že nebudou uhrazeny), je to cesta ke krachu.

 

Kdy Vám hrozí nebezpečí insolvence

Jakmile se dostanete do prodlení se splácením svých závazků, jste na cestě do insolvence. Navíc povinnost vyhlásit insolvenci stanovuje statutárnímu orgánu přímo insolvenční zákon č. 42/2006 Sb. Tomu je vhodné včas  předcházet. Převod zadlužené firmy je proto vhodné provést již v počátku, aby následná odpovědnost za úpadek nepostahla Vaši osobu.

 

Konkurz firmy Vám vystaví stopku

Od insolvence je jen krůček ke konkurzu. Jakmile jsou aktiva menší než pasiva, je jediným řešením konkurz. Pokud jste v této době ještě statutárním orgánem ve společnosti, vzniká Vám mnoho povinností a také osobních nákladů v rámci konkurzu, kdy musíte dokládat, vysvětlovat a hlavně obhajovat své kroky , jako dobrého hospodáře. Ze zákona můžete být následně postiženi, nemožností vykonávat činnost statutárního orgánu v obchodní firmě.

 

Předlužení poznáte v účetnictví

Když se rozeběhne kolotoč závazků, žalob a exekucí, dochází Vám čas i síly. Nestačí Vám prostředky na provoz a roztáčí se nekonečná spirála. Každý Váš závazek se podstatně prodražuje a naděje na uzdravení firmy klesá. Tady je vhodné uskutečnit správnou volbu. Pokud je to ekonomicky reálné, je možné bojovat a situaci zvrátit. V případě, že to matematicky nevychází, je prodej zadlužené  firmy, nejvhodnějším řešením.

 

Včasný převod zadlužené firmy s.r.o., a.s.

Pokud se jedna či více skutečností, zde uvedených, týká Vašeho podnikání, je potřeba uvažovat o změně. Čím rychleji se pro ni rozhodnete, tím bezpečnější a dokonalejší řešení lze uskutečnit. Čas je obecně proti nám a řešení před konkurzem či insolvenscí jsou náročná a drahá.

 

Trestní odpovědnost bude nyní častější

Rozhodnete-li se včas, nabízí se mnohem více řešení a existuje jen minimum rizik spojených s platností nového zákona o obchodních korporacích č 90/2012 Sb. Podle zákona o obchodních korporacích, je Vaší povinností, spravovat obchodní firmu s.r.o., a.s. a jiný právní subjet, jako statutární orgán s péčí dobrého hospodáře. Pokud tato podmínka není splněna, může Vás insolvenční či konkurzní správce žalovat. Dle rozhodnutí soudu, pak vaše odpovědnost za rozhodnutí, která jste učinili, může vést až k ručení osobním majetkem

 

Druhotnou platební neschopností to začíná

Jedním z vážných důvodů je druhotná platební neschonost. Ta je dnes úplně běžným stavem, kdy z důvodů prodlení v platbách od odběratelů, je obtížné zachovat provoz. Faktem je, že jen udržování provozu je nedostatečné, pokud neivestujete do rozvoje, Vaše společnost stagnuje a ztrácí. Pak se brzy stane, že je převálcovana konkurencí a zmizí z trhu. Abyste prosperovali, je vhodné mít dostatečné technické i finanční zázemí. Toho lze dosáhnout novým začátkem, zajistíme Vám nový start  s firmou, která má historii. Tak  využijete všechny své znalosti, zkušenosti a obnovení činnosti je mnohem efektivnější.

 

Včasný převod zadlužené firmy je výhodnější než krach

Vždy, je praktičtější převést zadluženou firmu a zbavit tak komplikací s dluhy, věřiteli, úřady a administrativou spojenou s účetnictvím a vysvětlováním příslušným orgánům. Zátěž, která vás čeká jako statutárního zástupce s plnou odpovědností, při řešení všech skutečností je jak časově náročná, tak obsahuje zásadní zodpovědnosti plynoucí ze zákona. A i když vaše firma už nebude fungovat, nebude mít prostředky, aby vás vyplácena nebo hradila vaše náklady spojené s plněním zákonných povinností, vy je uskutečnit musíte. Budete tak neustále ztrácet čas, vyplňováním různých dokumentů, vyžadovaných úřady a chodit na předvolání a popř. výslechy. Toto všechno si můžete ušetřit, když si zvolíte převod zadlužené firmy a výmaz vaší osoby z obchodního rejstříku.