Podat návrh na zápis změn, které se v obchodní firmě uskutečnili má za povinnost stutární zástupce a to neprodleně po tom, co k nim v obchodní firmě došlo. Ať se jedná o převod firmy v části podílu nebo akcií, změně jednatele, představenstva nebo sídlo firmy, vždy by měly být uvedeny do souladu s aktuální skutečností. Zápisy těchto změn v obchodním rejstříku jsou v poslední době jednodušší a výrazně rychlejší. Ze zákona je povinností obchodního rejstříku vydat usnesení do 5ti pracovních dnů, ode dne podání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku. Skutečností je, že doručení tohoto usnesení, může být někdy se značným zpožděním, oproti dnu, které je na usnesení uvedeno. Toto usnesení je standardně zasíláno datovou schránku na obchodní firmu, jež se zápis změn týká. Pak se jedná o poměrně rychlý způsob doručení. Pokud si však obsah datové schránky nevyzvednete, může se vzhledem ke komplikacím s nabitím právní moci, skutečný zápis ve veřejném rejstříku prostřednictvím webu justice.cz značně protáhnout. Pak to může být doba více než týdny, než jsou změny viditelné pro veřejnost. Dnes je nejrychlejším způsobem pro zápis změn služba notáře, který změny provede formou on-line zápisu a vy je uvidíte ihned zveřejněné. To rovněž potvrdí fakt, že veškeré podepsané dokumenty jsou v naprostém pořádku a účinky převodu firmy, nastanou ihned.